Staff of the department

Michaličová Nováková Jana, Mgr.
E-mail: jana_novakova@nm.cz Tel.: 224 497 511
Vedoucí oddělení práce s veřejností
E-mail: kamila_maresova@nm.cz Tel.: 224 497 738