Vzdělání:

  • 2013–2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, navazující magisterský obor Historie – české dějiny v evropském kontextu;
  • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, bakalářský obor Historie

Předchozí působení:

  • 2016–2017 Historický ústav AV ČR, v. v. i. – dokumentátor, správce e-shopu, tajemník;
  • 2012–2013 Západočeské muzeum v Plzni, Národopisné muzeum Plzeňska – průvodce, dokumentátor

Pedagogická činnost:

  • 2016–2017 seminář Život urozených žen ve středověku v českých zemích, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Publikační činnost (výběr):

  • Jitka FRIEDLOVÁ, Statky a majetky královen v předhusitských Čechách, in: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť, Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2017, s. 243-248.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

  • Jitka FRIEDLOVÁ, Dvory panovnic ve světle majetkové povahy. Perspektivy výzkumu, II. česko-polské zasedání Curia regis, curia reginalis, Historický ústav Akademie věd České republiky, 8. června 2017.
  • Jitka FRIEDLOVÁ, Statky a majetky královen v předhusitských Čechách, konference Stredoveké hrady. Život, kultúra, spoločnosť, Topoľčianky, 26. – 28. října 2016.

 

 

Pozvánka na výstavy v Historické budově