"Jestliže jsi provdána za  veselého muže, buď též veselá, jestliže je tvůj manžel smutné povahy, buď také taková". Taková ponaučení sepsala v prvním století našeho letopočtu paní Pan Čao pro potřeby mladých žen, které čekal sňatek a život v rodinách svých manželů. Paní Pan Čao pocházela z význačné rodiny historiků a dostalo se jí vysokého vzdělání, které bylo pro ženy v tradiční Číně neobvyklé. Kromě toho, že dokončila historické dílo po svém bratrovi, napsala Ponaučení ženám, příručku chování žen, které se přivdaly do rodinných klanů svých manželů. Její příručka na jednu stranu opěvuje skromné a morální chování a loajalitu žen vůči mužskému příbuzenstvu, na druhou je však realistickou a praktickou příručkou, jak úspěšně dostát svým povinnostem a prožít život mezi staršími ženskými příbuznými, manželkami stejné generace, mladšími ženami a ženským služebnictvem a v rozsáhlé manželově rodině.


Přednáší: Helena Heroldová
Vstupné: 30 Kč

Fotoalbum