Hudba (ne)povolena

Lektorovaný program k výstavě Import / Export / Rock’n’roll pro žáky…

Muzikoterapie

České muzeum hudby
Hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí. Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Odívání v Číně

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Přednášky a workshopy představí historii a současnost odívání v Číně, typy jednotlivých oděvů a…

Příběh svatého Václava

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Víte, kdo to byl svatý Václav? Jaký byl život v jeho době, jaký byl, jak žil a zemřel? A proč byl…

Baroko na vlastní kůži

České muzeum hudby
Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka. "Zveme vás na…

Gotika na vlastní kůži

České muzeum hudby
Polyestetický projekt, kdy bude představena gotická architektura  jako sloh plný ohromení ze…

Cesta kolem světa

České muzeum hudby
Pojďte se s námi podívat, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučíme se některé…

Velikonoční příběh

Národopisné muzeum Národního muzea
Víte, proč se vynáší Morana, co znamená koledování a honit Jidáše? Přijďte si s námi povídat o…

Ztracený masopust

Národopisné muzeum Národního muzea
Kdy se slaví masopust? Co jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají…

Půjdem spolu do Betléma…

Národopisné muzeum Národního muzea
Jak vypadaly Vánoce našich praprababiček a jak se na ně připravovaly? Povídání o Vánocích a adventu,…

Dožínky a posvícení

Národopisné muzeum Národního muzea
Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo období…

Cestou uměleckých slohů

Lapidárium Národního muzea
Lomený oblouk, tympanon, bazilika…? Přijďte si prohlédnout dané architektonické prvky do…

Posloucháme a kreslíme Vltavu

Muzeum Bedřicha Smetany
Děti se nejdříve seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou…

O maminkách a madonách

Národopisné muzeum Národního muzea
Program děti seznámí s tím, jak na vesnici probíhala tradiční svatba v kostele a jaké…

Od Mnichova po Ležáky

Národní památník na Vítkově
Byla mnichovská dohoda zradou, nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího říšského protektora…

Rusalka

Muzeum Antonína Dvořáka
Dílna kombinuje inter­aktivní prohlídku Muzea Antonína Dvořáka a samotný workshop s hudebními,…

50. léta v Československu

Národní památník na Vítkově
Program zaměřený na období počátků totality a upevnění komunistické moci v Československu využívá…

Bedřich Smetana a klavír

Muzeum Bedřicha Smetany
Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní…

S loutkou v muzeu

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Naše nejmenší návštěvníky loutkovým královstvím a cirkusovým šapitó provedou místní loutky.

Příběh Památníku

Národní památník na Vítkově
V rámci interaktivní prohlídky žáci odhalí, proč byl Památník vybudován, jak se jeho význam v…

Tajemství muzea

Národopisné muzeum Národního muzea
Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti a na základě…

Český lev se probouzí

Národní památník na Vítkově
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní památník na…

Národní muzeum nabízí vzdělávací programy pro děti mateřských, žáky základních a středních škol a další zájmové skupiny. Návštěvníci se seznamují s činností muzea a jeho sbírkami hravou a zábavnou formou za využití metod hands on, objektového učení, zážitkové pedagogiky, dramatické, hudební a pohybové výchovy. Naším cílem je navázat a prohlubovat dlouhodobou spolupráci se školami a vytvářet podnětné prostřední pro celoživotní učení a smysluplné trávení volného času. Hranice muzea se nám daří překračovat díky rozmanitným vzdělávacím projektům propojujícím principy muzejní edukace a školního vzdělávání. Koncepce doprovodných programů vychází z RVP a klade důraz na průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí. Muzeum je tak příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví celého světa.

KE STAŽENÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY NA 2. POLOLETÍ 2018–2019.pdf

Obecné informace poskytuje:
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443

Informace k jednotlivým budovám NM:

Historická a Nová budova Národního muzea
Markéta Truncová
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443
 
České muzeum hudby
Mgr. Kamila Marešová
cmh@nm.cz
Tel: 224 497 738
 
Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Ivana Círová Hacmacová
ivana_cirova@nm.cz
Tel: 224 923 363
 
Muzeum Bedřicha Smetany
Mgr. Jana Plecitá
jana_plecita@nm.cz
Tel: 222 221 514
 
Muzeum české loutky a cirkusu
Mgr. MgA. Hana Patrasová
hana_patrasova@nm.cz
388 385 715
 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Bc. Žbánková Tereza, DiS.
tereza_zbankova@nm.cz
Tel.: 224 497 511
 
Národní památník na Vítkově
Mgr. Pavlína Honzíková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Národopisné muzeum Národního muzea
Mgr. Pavlína Honzíková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Mgr. Pavlína Honzíková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Zámek Vrchotovy Janovice
Mgr. Ludmila Fiedlerová
vrchotovy_janovice@nm.cz
Tel: 317 835 181