Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884)

Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní poslech klavírních skladeb. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru vybraných programních skladeb.

Cílenost: ZŠ (od 4. třídy), SŠ

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo

Výstupy žák: zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu

Objednávky: Alena Reichová, email: alena_reichova@nm.cz, tel.: 222 221 325


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
90 Kč, pedagogický doprovod zdarma