Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu žáci blíže poznají dobu halštatskou a laténskou. Seznámí se s různými aspekty způsobu života v tomto období, jako například stravování, odívání, pohřbívání, bydlení, umění či řemesla. Také poznají, jak Keltové vnímali přírodní prostředí, které je obklopovalo, a zamyslí se nad tím, co máme s Kelty společného. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavějších keltských nálezech z území České republiky a také o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě Keltové, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.


Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ
Délka: 60 min/90 min s archeologickým workshopem
Objednávky: na rezervace.nm.cz                                                                                                                                                                Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Výstupy žák: je schopen chronologicky zařadit dobu halštatskou a laténskou, má představu o podobě života v době železné. Uvědomuje si rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodnímu prostředí a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Ví, co je náplní práce archeologa, jak získáváme poznatky o minulých kulturách a chápe důležitost záchrany ku


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma