Dílna k expozici Cesty Antonína Dvořáka

Navštivte zemi, kde za měsíčního svitu tančí průsvitné lesní žínky, čarují mocné ježibaby, vodní hladinu střeží vodníci a krásná Rusalka bojuje o princovu nestálou lásku. Dílna kombinuje inter­aktivní prohlídku Muzea Antonína Dvořáka a samotný workshop s hudebními, dramatickými a tanečními prvky. Program probíhá v expozici.

Cílenost: MŠ a 1.–3. třídy ZŠ
Délka: 90–120 min

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Novosvětská, Humoreska

Výstupy žák: zná životní osudy Antonína Dvořáka a děj jeho nejznámější opery Rusalka, je do jejího děje „vtažen“

Objednávky: Ivana Círová Hacmanová, ivana_cirova@nm.cz, tel: 224 923 363


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut, 120 minut

Počet žáků
max. 30, minimální účast 15 žáků

Cena
MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma