Na jejich cestě je bude provázet kouzelná skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby

Výstupy žák: má povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma