Vědecké zaměření:

 • kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací
 • dějiny tělesné výchovy a sportu
   

Vzdělání: 

 • Katedra vědeckých informací a knihovnictví,
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Katedra kinantropologie,
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Granty a projekty: 

 • Vědecko-výzkumný úkol NM - Tyršova knihovna, 1993-1995, řešitelka, výstup: Tyršova knihovna. Praha, Národní muzeum 1995. 91 s. Strojopis. 
 • Grantová agentura ČR - Kulturně výchovná, vzdělávací a osvětová činnost českých tělovýchovných organizací – 404/96/0400 – 1996-1998 - řešitelka 
 • Český olympijský výbor - Historie Českého olympijského výboru a olympijského hnutí – 1996-1999 - koordinátorka 
 • Grantová agentura ČR - Ženy v českém sportu a tělesné výchově 1860-1938 – 409/01/0407 - 2001-2003 - řešitelka 
 • Interní grant NM - Katalog signovaných sbírek ODTVS, 2007-2008, řešitelka 

Muzejní práce (výstavy):

 • Házená, kurátorka a spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1990 
 • Kterak žena počala sportovati v zemích Koruny české, komisařka a spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1991 
 • 40 let Muzea tělesné výchovy a sportu, komisařka a spoluautorka scénáře, podchod stanice metra Muzeum, 1993-1994 
 • Sport a olympismus v dětské kresbě, komisařka, Tyršův dům, 1996-1997 
 • Člověk v přírodě - příroda v člověku. Ke stému výročí českého organizovaného horolezectví, zástupce komisařky, spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 1997 
 • Století olympismu 1899-1999, spoluautorka scénáře, Národní muzeum, 1999 
 • Černobílé království aneb 1000 let šachu v Čechách, komisařka, spoluautorka scénáře, Tyršův dům, 2000 
 • Černobílé království aneb 1000 let šachu v Čechách, výběr z výstavy v Tyršově domě – pro Český šachový svaz, Plzeň. 2001 
 • Legendy české sportovní fotografie, zástupkyně komisaře, spoluautorka scénáře, Národní muzeum, 2007 
 • Století českého hokeje, Národní muzeum 2008, zástupkyně komisařky, spoluautorka scénáře 
 • Významné osobnosti českého olympismu, Nová budova Národního muzea 2009, komisařka 
 • Marathon 2500, Nová budova Národního muzea 2010, zástupkyně komisařky, spoluautorka scénáře 

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Fotografické sbírky a knižní fond Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu v Praze. Mezinárodní konference Slovenského olympijského výboru, Bratislava, 1996 
 • Sokolská kulturně osvětová činnost. Mezinárodní konference Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha, 1997 
 • Sokolské knihovny a bibliografie. Mezinárodní konference Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Praha, 1997 
 • Olympijské sbírky v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu. Národní konference Fakulty tělesné výchovy a sportu, Praha, 2001 
 • Mezinárodní konference Ženský sport ve středoevropských zemích – vznik a vývoj do druhé světové války, Praha, 2003 - organizátorka konference 

Publikační činnost (výběr):

 • Bibliografie československých olympionik 1945-1970. In: Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl 3. 1945-1970. Praha, Český olympijský výbor 1999, s. 255-261. 
 • Bibliografie článků z českých časopisů do roku 1918. In: Dokumenty k dějinám českého olympismu. Díl 1. 1891-1918. Praha, Český olympijský výbor 1998, s. 161-212. 
 • Bibliothek des Tyrš-Museums für Körpererziehung und Sport. In: Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa. Band 1.2. Tschechische Republik. Prag. Teil 2. Hildesheim, Olm-Wiedmann 2000, s. 50-53. 
 • Co nevíte o olympijských hrách. Pro děti od 7 do 10 let. Praha, Český olympijský výbor 1995. 30 s. 
 • Nejvýznamnější výkony československých (českých) horolezců. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 104-109. 
 • Výběrová bibliografie české a slovenské horolezecké literatury. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horol ezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 110-125. 
 • Výběrová bibliografie československých olympionik 1971-1999. In: Dokumentace k dějinám českého olympismu. Díl 4. 1971-1993 (1998). Praha, Český olympijský výbor 2000, s. 301-308. 
 • Výběrová bibliografie olympijského hnutí. In: Grulich, T.: Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí. Díl 1. Praha, Atos 1990, s. 44-57. 
 • WAIC, Marek, Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací. Cultural and Educational Activities of Czech Physical Education Organizations. Praha, Národní muzeum 1998. 221 s. ISBN 80-7036-063-1. 
 • JEŽEK, Přemysl, SCHŮTOVÁ, Jitka, Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1946-1953.Praha, Národní muzeum 2007. 399 s. ISBN 978-80-7036-224-2. 
 • PROCHÁZKA, Vladimír, BERANOVÁ, Jitka: Češi a hory. In: Člověk v přírodě - příroda v člověku. Sborník ke 100. výročí českého organizovaného horolezectví. Praha, Český horolezecký svaz 1997, s. 21-31. 
 • Počátky ženského sportu v Čechách. Entstehungen des Frauensport in Tschechien. In: Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. 
 • Vznik a vývoj do druhé světové války. Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg.Uspoř. J. Schůtová, M. Waic. Praha, Národní muzeum 2003, s. 55-65. ISBN 80-7036-158-1. 
 • Ženy v Sokole. Frauen in der Sokolorganisation. In: Tělesná výchova a sport žen v českých a dalších středoevropských zemích. Vznik a vývoj do druhé světové války. Turnen und Sport der Frauen in den böhmischen und anderen mitteleuropäischen Ländern. Entstehung und Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg. Uspoř. J. Schůtová, M. Waic. Praha, Národní muzeum 2003, s. 66-98. ISBN 80-7036-158-1. 
 • SCHŮTOVÁ, Jitka, SAUROVÁ, Vlasta, HAVRÁNKOVÁ, Hana, Signované kresby a obrazy.Praha, Národní muzeum 2008. 188 s. ISBN 978-80-7036-255-6. 
 • Soupis pramenů k dějinám olympijského hnutí. Díl 2, 3, 4. 1925 – 1952. Beranová, J... Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu 1992 - 1995. 77, 64, 66 s. 

Pozvánka na výstavy v Historické budově