- Restaurátor papírových sbírek, České muzeum hudby - do 17. 9 .2019

- Vedoucí,  Botanické oddělení -  do 30. 9. 2019

- Správce památkového objektu, Památník Jana Palacha (Všetaty) - do 30. 9 .2019

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 204, e-mail: osobni@nm.cz