- Dokumentátor, Sbírkové oddělení - do 31. 1. 2020

- Asistent, Sekretariát generálního ředitele - do 2. 2. 2020

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,
Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz